مطالب پلات


۴۵ درصد مردم اراک مستاجر هستند

۴۵ درصد مردم اراک مستاجر هستند

حجاج ایرانی سال جاری به دو فرودگاه جده و مدینه منتقل می شوند

حجاج ایرانی سال جاری به دو فرودگاه جده و مدینه منتقل می شوند
مدیركل راه و شهرسازی اردبیل:

بزرگراه های اردبیل در انتظار تامین بودجه

بزرگراه های اردبیل در انتظار تامین بودجه
بابایی:

دولت در پرداخت حقوق کارگران مغایر قانون عمل کرده است

دولت در پرداخت حقوق کارگران مغایر قانون عمل کرده است
معاون وزیر كار در گفت وگو با پلات:

ارتقای سطح مهارت کارگران در دستور کار است

ارتقای سطح مهارت کارگران در دستور کار است
وزیر راه:

پروازهای توریستی میان ایران و عمان برقرار می شود

پروازهای توریستی میان ایران و عمان برقرار می شود
فعال بازار مسكن:

برخی مشاوران املاک ماهی هزار کدرهگیری صوری برای وام ودیعه می دهند

برخی مشاوران املاک ماهی هزار کدرهگیری صوری برای وام ودیعه می دهند

نارضایتی وزیر تعاون از بی نظمی پروازهای آسمان

نارضایتی وزیر تعاون از بی نظمی پروازهای آسمان
وزیر راه و شهرسازی:

کریدور بزرگراهی غرب کشور تا سال آینده در آذربایجان غربی به پایان می رسد

کریدور بزرگراهی غرب کشور تا سال آینده در آذربایجان غربی به پایان می رسد

برترین موسسه حقوقی در تهران و کشور

برترین موسسه حقوقی در تهران و کشور
پلات

پلات