مطالب پلات

وزیر راه و شهرسازی:

ایرلاین ها موظف به بازپرداخت مابه التفاوت بلیط اربعین هستند

ایرلاین ها موظف به بازپرداخت مابه التفاوت بلیط اربعین هستند
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ثبت نام خانه اولی ها از دو هفته دیگر در طرح جهش مسکن

ثبت نام خانه اولی ها از دو هفته دیگر در طرح جهش مسکن

اختتام گران فروشی خدمات بعد از فروش برای کامیون های وارداتی

اختتام گران فروشی خدمات بعد از فروش برای کامیون های وارداتی

دعوت وزیر کار برای مساعدت با اشتغال محرومان

دعوت وزیر کار برای مساعدت با اشتغال محرومان

روزانه 50 پرواز به عراق داریم

روزانه 50 پرواز به عراق داریم

نصف کارگران شهرکهای صنعتی در تهران واکسن زدند

نصف کارگران شهرکهای صنعتی در تهران واکسن زدند
در دیدار رییس سازمان حج و سركنسول ایران در نجف مطرح شد

گله از پروازها و وضعیت اعزام زوار اربعین

گله از پروازها و وضعیت اعزام زوار اربعین

پرونده قضایی برای آژانس هوایی که بلیت غیر قانونی اربعین می فروخت

پرونده قضایی برای آژانس هوایی که بلیت غیر قانونی اربعین می فروخت
گزارش پلات؛

در دفاتر فروش بلیت پروازهای اربعین چه می گذرد؟

در دفاتر فروش بلیت پروازهای اربعین چه می گذرد؟

تراکتور و کمباین و ادوات مهم صنعت کشاورزی

تراکتور و کمباین و ادوات مهم صنعت کشاورزی
پلات

پلات