مطالب پلات


برنامه ریزی برای کاهش ۵۰ درصدی تصادفات رانندگی

برنامه ریزی برای کاهش ۵۰ درصدی تصادفات رانندگی

آخرین جزئیات اجرای کالابرگ الکترونیکی در استانهای منتخب

آخرین جزئیات اجرای کالابرگ الکترونیکی در استانهای منتخب

قیمت ایزوگام در تهران

قیمت ایزوگام در تهران
مدیرعامل راه آهن تاكید كرد؛

ارتقای سامانه های پیش فروش بلیت نوروزی

ارتقای سامانه های پیش فروش بلیت نوروزی

نرخ بیکاری آمریکا رکورد ۵۳ ساله را شکست

نرخ بیکاری آمریکا رکورد ۵۳ ساله را شکست

آخرین وضعیت ترافیکی جاده ها

آخرین وضعیت ترافیکی جاده ها
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تخصیص بیشتر از ۲۵ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در کشور

تخصیص بیشتر از ۲۵ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در کشور
رییس بنیاد مسكن خبر داد

خسارت به ۹۲۵۰ خانه در خوی

خسارت به ۹۲۵۰ خانه در خوی

بیشترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگر دروگر غلات

بیشترین دستمزد دریافتی متعلق به کارگر دروگر غلات
رئیس مركز تدوین مقررات حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی اعلام كرد؛

برنامه ریزی سفرهای نوروزی 1402 از 24 اسفند تا 15 فروردین

برنامه ریزی سفرهای نوروزی 1402 از 24 اسفند تا 15 فروردین
پلات

پلات