آرشیو مطالب : بلوك

معاون وزیر راه و شهرسازی به مهر خبر داد

ساخت ۱۵۰۰ واحد مسكن ملی در تهرانسر شروع شد

ساخت ۱۵۰۰ واحد مسكن ملی در تهرانسر شروع شد
گزارش پلات

مستاجران برای تأمین ودیعه به دریافت وام های سنگین رو آوردند

مستاجران برای تأمین ودیعه به دریافت وام های سنگین رو آوردند
با وجود ناامنی های گذشته

قطار ایران به افغانستان می رسد

قطار ایران به افغانستان می رسد

یونولیت بسته بندی

یونولیت بسته بندی
كارشناس بازار مسكن:

دولت مثل مردم فقط تماشاچی اوضاع مسكن بود

دولت مثل مردم فقط تماشاچی اوضاع مسكن بود
وعده پایان پروژه پردیس تا پایان ۹۸

چشم ساكنان به جمال پردیس روشن می شود؟

چشم ساكنان به جمال پردیس روشن می شود؟

پلمپ كارگاه پلاسكو توسط شهرداری

پلمپ كارگاه پلاسكو توسط شهرداری
پلات

پلات