مطالب پلات


میانگین بارش های کشور بعد از 4 سال کم بارشی، نرمال شد

میانگین بارش های کشور بعد از 4 سال کم بارشی، نرمال شد

اولین مرکز منطقه ای اقلیم غرب آسیا در تهران تاسیس می شود

اولین مرکز منطقه ای اقلیم غرب آسیا در تهران تاسیس می شود

245 پروژه بازآفرینی بهره برداری می شود

245 پروژه بازآفرینی بهره برداری می شود

وضعیت هواشناسی امروز تشدید بارش ها در ۱۳ استان

وضعیت هواشناسی امروز تشدید بارش ها در ۱۳ استان
مدیركل بنادر و دریانوردی خوزستان خبر داد؛

جذب 100 هزار میلیاردریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امام

جذب 100 هزار میلیاردریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امام

تخصیص ۴۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

تخصیص ۴۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

مقایسه بتن اکسپوز با موزاییک پلیمری

مقایسه بتن اکسپوز با موزاییک پلیمری

شنا ممنوع هشدار زرد هواشناسی در پی ناآرامی شمال خلیج فارس

شنا ممنوع هشدار زرد هواشناسی در پی ناآرامی شمال خلیج فارس

تزریق۱۰ همت از منابع نفتی به پروژه های مسکن

تزریق۱۰ همت از منابع نفتی به پروژه های مسکن

تعمیرات همزمان 13 شناور توسط مهندسان ایرانی

تعمیرات همزمان 13 شناور توسط مهندسان ایرانی
پلات

پلات