مطالب پلات

یك كارشناس مطرح كرد

پیشبینی بازار مسکن در سه سناریو

پیشبینی بازار مسکن در سه سناریو
وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد؛

جزئیات سفر ایرانیان به قطر برای جام جهانی

جزئیات سفر ایرانیان به قطر برای جام جهانی
وزیر راه و شهرسازی:

لندینگ هواپیماهای ایرانی برای ایام جام جهانی در قطر حدودا مجانی است

لندینگ هواپیماهای ایرانی برای ایام جام جهانی در قطر حدودا مجانی است
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب لرستان خبر داد:

آبرسانی به 126 روستای شهرستان سلسله

آبرسانی به 126 روستای شهرستان سلسله
یك كارشناس مسكن مطرح كرد

پس از این فقط کوچک متراژ

پس از این فقط کوچک متراژ

کاربرد انواع روغن و گریس صنعتی

کاربرد انواع روغن و گریس صنعتی

پرونده عملیات اربعین بسته شد

پرونده عملیات اربعین بسته شد
مركز آمار اعلام كرد؛

افزایش 61 درصد نرخ اجاره بهای مسکن در زمستان 1400

افزایش 61 درصد نرخ اجاره بهای مسکن در زمستان 1400
در گفت وگو با پلات عنوان شد

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران
معاون وزیر راه و شهرسازی:

تهاتر خانه های ویلایی با مسکن بافت های فرسوده

تهاتر خانه های ویلایی با مسکن بافت های فرسوده
پلات

پلات