مطالب پلات

معاون وزیر كار در گفت وگو با پلات:

کارگران داروگر نباید به ابزار چانه زنی تبدیل شوند

کارگران داروگر نباید به ابزار چانه زنی تبدیل شوند

فرایند اجاره انبار در تهران

فرایند اجاره انبار در تهران
معاون وزیر كار خبر داد

ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت

ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت

جزئیاتی از معامله بوئینگ با عربستان

جزئیاتی از معامله بوئینگ با عربستان

راه اندازی سفرهای منظم هفتگی از انزلی به روسیه

راه اندازی سفرهای منظم هفتگی از انزلی به روسیه

نرخ فعالیت کاریابی های داخلی و خارجی و مشاغل آزادکار

نرخ فعالیت کاریابی های داخلی و خارجی و مشاغل آزادکار

اهداف طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن از زبان رییس کمیسیون عمران مجلس

اهداف طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن از زبان رییس کمیسیون عمران مجلس
در جلسه شورای عالی اشتغال

رئیسی: ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و ماموریت جدی دولتمردان است

رئیسی: ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و ماموریت جدی دولتمردان است

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تغییر کرد

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تغییر کرد
مدیر عامل شركت ساخت و توسعه حمل ونقل و زیربناهای كشور خبر داد؛

تکمیل ۴ کریدور ریلی به منظوراتصال به شبکه حمل و نقل کشورهای همسایه

تکمیل ۴ کریدور ریلی به منظوراتصال به شبکه حمل و نقل کشورهای همسایه
پلات

پلات