مطالب پلات


مزایا و معایب خرید ملک در ازمیر

مزایا و معایب خرید ملک در ازمیر

ساخت ۵۰ شناور مسافری

ساخت ۵۰ شناور مسافری

ایران به همه الزامات و معاهدات بین المللی دریایی پایبند است

ایران به همه الزامات و معاهدات بین المللی دریایی پایبند است
عضو كمیسیون حقوقی مجلس:

افزایش درآمد مالیاتی منجر به افزایش قیمت کالا می شود

افزایش درآمد مالیاتی منجر به افزایش قیمت کالا می شود

کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار

کاهش قیمت مسکن با عرضه واحدهای مسکونی خالی در بازار

ضرورت بازبینی جدی در روش های محرومیت زدایی

ضرورت بازبینی جدی در روش های محرومیت زدایی

نگهداری از درب های چوبی

نگهداری از درب های چوبی

نوسازی ماشین آلات معدنی و راه سازی تا ۳ سال آینده

نوسازی ماشین آلات معدنی و راه سازی تا ۳ سال آینده
یك كارشناس مسكن اعلام كرد؛

وضعیت ساخت مسکن مطلوب نمی باشد

وضعیت ساخت مسکن مطلوب نمی باشد

آی سی و کاربرد آن در قطعات الکترونیکی

آی سی و کاربرد آن در قطعات الکترونیکی
پلات

پلات