مطالب پلات

رئیس شورای مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی:

بنیاد مسکن سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می سازد

بنیاد مسکن سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می سازد

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور
عضو كمیسیون صنایع مجلس :

اعطای یارانه سوخت به هواپیماها منطقی نیست

اعطای یارانه سوخت به هواپیماها منطقی نیست

خدمات اجاره و کرایه انبار

خدمات اجاره و کرایه انبار

اعلام تعرفه خدمات کاریابی های داخلی و خارجی

اعلام تعرفه خدمات کاریابی های داخلی و خارجی

آغاز اجرای مرحله جدید کالابرگ از امروز

آغاز اجرای مرحله جدید کالابرگ از امروز
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

رشد 80 درصدی صدور پروانه در بافت های فرسوده

رشد 80 درصدی صدور پروانه در بافت های فرسوده
معاون وزیر كار در گفت وگو با پلات:

کارگران داروگر نباید به ابزار چانه زنی تبدیل شوند

کارگران داروگر نباید به ابزار چانه زنی تبدیل شوند

فرایند اجاره انبار در تهران

فرایند اجاره انبار در تهران
معاون وزیر كار خبر داد

ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت

ارسال پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار به دولت
پلات

پلات