آرشیو مطالب : شهرداری

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

۳۰ درصد شهرهای ایران نیازمند بازآفرینی است

۳۰ درصد شهرهای ایران نیازمند بازآفرینی است

وقتی بعد از 30 سال بگویند زمین مال تو نیست!

وقتی بعد از 30 سال بگویند زمین مال تو نیست!
معاون وزیر راه و شهرسازی:

سالانه ۲۷۰ محله شهری در كشور بازآفرینی می گردد

سالانه ۲۷۰ محله شهری در كشور بازآفرینی می گردد
دانشجوی دكترای عمران گرایش سازه مطرح كرد؛

شهرفروشی در لوای ماده 100 شهرداری ها

شهرفروشی در لوای ماده 100 شهرداری ها
در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

تعیین میسرهای ویژه در مواقع اضطرار تهران، معطل هماهنگی دستگاه ها

تعیین میسرهای ویژه در مواقع اضطرار تهران، معطل هماهنگی دستگاه ها
حبیب زاده مطرح كرد

چهره بد اشتغال كودكان در حوزه پسماند، اخطار به پیمانكاران شهرداری تهران

چهره بد اشتغال كودكان در حوزه پسماند، اخطار به پیمانكاران شهرداری تهران

پلمپ كارگاه پلاسكو توسط شهرداری

پلمپ كارگاه پلاسكو توسط شهرداری
پلات

پلات