گزارش پلات

مالیات، پرونده خانه های خالی را مختومه خواهد كرد؟

مالیات، پرونده خانه های خالی را مختومه خواهد كرد؟

به گزارش پلات باآنكه برخی مسؤلان وزارت راه و شهرسازی وعده اتمام احتكار مسكن با اعمال مالیات بر خانه های خالی مطرح كرده اند اما از آنجائیكه نرخ این پایه مالیاتی ناچیز است، بعید است چندان اثرگذار باشد.به گزارش پلات به نقل از مهر، به تازگی محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی كه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آنرا منتشر نموده، با تشریح آخرین وضعیت طراحی سامانه ملی املاك و اسكان كشور در این معاونت، از تركیب «پایان بهشت مالكان خانه های خالی» بهره برده است.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در كنترل بازار اجاره مسكن گفته است: به منظور كنترل و ساماندهی بازار اجاره بها، برنامه های وزارت راه و شهرسازی شامل دریافت مالیات از خانه های خالی، تكمیل واحدهای مسكونی مهر، تولید و عرضه مسكن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای است.
معاون مسكن و ساختمان با بیان اینكه سامانه املاك و اسكان به منظور دریافت مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از طریق اندازی آن تا آخر امسال اطلاع داده و گفته است: در سال آتی سامانه برای استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار می گیرد. به قول وی، با راه اندازی سامانه املاك و اسكان، شاهد تأثیر ویژه در بخش مسكن هستیم. چونكه این بیشتر از دو میلیون و ۶۰۰ واحد می تواند وارد بازار عرضه مسكن شود كه خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تأثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.
خیلی از كارشناسان معتقدند ابزار مالیاتی و تصویب پایه های جدید مالیاتی در مورد ساماندهی بازار مسكن به خصوص تصویب و اجرای همزمان و توأمان دو پایه مالیاتی «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه مسكن» می تواند هم كالای مسكن را از سرمایه ای بودن خارج و هم از احتكار آن جلوگیری كند.
مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینكه سرنوشت مالیات بر عایدی مسكن هنوز معلوم نیست كه آیا مقرر است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود
با این وجود، باید توجه داشت كه قانون مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینكه سرنوشت مالیات بر عایدی مسكن هنوز معلوم نیست كه آیا مقرر است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود.
براین اساس به نظر می آید وعده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد «اتمام بهشت مالكان خانه های خالی با راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور» چندان مصداق صحیحی برای قانون فعلی و موجود مالیات بر خانه های خالی نمی تواند باشد. البته همین قانون نیم بند هم می تواند تا حدودی به بازارپذیری واحدهای مسكونی خالی كمك نماید اما نه در حد «اتمام بهشت مالكان خانه های خالی».
كارشناس مالیات مسكن: سامانه املاك و اسكان بزودی راه اندازی می شود
در همین خصوص نرگس رزبان، مدیر گروه مالیات مسكن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره كنترل اجاره بهای مسكن با استفاده از خانه های خالی تصریح كرد: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شده بود كه تا سال ۱۳۸۰ هم جاری بود ولی به علت هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاك كه برای دولت داشت و به صورت كلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.
فاز اول سامانه املاك و اسكان طی ماههای آینده راه اندازی خواهد شد؛ متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی از خانه های خالی دارند مانند ادارات ثبت و شهرداری ها همكاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند
وی اضافه كرد: این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) باردیگر در سال ۹۵ در ماده ۵۴ مكرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد كه بر طبق این قانون، خانه هایی كه بیشتر از یك سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند.
كارشناس اقتصاد مسكن افزود: این نوع مالیات چندان مالیات مؤثری نیست و پیشبینی نمی گردد اثرگذاری جدی داشته باشد با این وجود شناسایی خانه های خالی منوط به طراحی سامانه ای بود كه ایجاد این سامانه، همكاری بیشتر از ۱۰ دستگاه اجرایی را می طلبید تا اطلاعات خویش را به اشتراك بگذارند؛ علیرغم پیگیری ها و تلاشهای بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته، هنوز به اطلاعات كاملی كه بتوانیم آمار خانه های خالی را از آن استخراج نماییم، نرسیده ایم.
وی خاطرنشان كرد: تلاشهای خوبی در ماه های اخیر صورت گرفته و پیشبینی می شود فاز اول اجرایی سامانه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی و شناسایی خانه های خالی را به تدریج تكمیل نماییم.
براساس سرشماری سال ۹۵ در كشور ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته كه با عنایت به وضعیت عرضه و تقاضا در سالهای اخیر، این عدد كاهش قابل توجهی داشته است
رزبان، تعداد خانه های خالی در تهران را با ۱۰۰هزار واحد كاهش ۴۰۰ هزار واحد اعلام نمود و اظهار داشت: در كل كشور حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته كه این رقم بر مبنای سرشماری سال ۹۵ است؛ با عنایت به وضعیت عرضه و تقاضا در سال های اخیر، پیشبینی می شود كه این عدد، كاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی با تاكید بر اینكه ارقامی كه در مورد تعداد خانه های خالی در ایران ذكر می شود، رقم چندان عجیب و غریبی هم نیست، اضافه كرد: تجربه كشورهای دیگر هم نشان داده است در آنها از بین ۲ تا ۳۰ درصد خانه خالی وجود دارد؛ با این وجود می توان ابزار مالیات بر خانه های خالی را نوعی ابزار كنترلی از جانب دولت برای مالكان واحدهای مسكونی دانست كه هزینه خالی نگه داشتن را افزایش داده و تا حدودی به بهبود شرایط بازار كمك می نماید.
كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: مالیات ستانی جزء وظایف سازمان امور مالیاتی است ولی وزارت راه و شهرسازی در حیطه وظایف خود در حال انجام كارهاست. اما نرخ های مالیاتی موجود، نرخ های اثرگذاری نیستند؛ مسائل دیگری مانند تورم عمومی، تورم مسكن، نقدینگی و بازارهای موازی از دیگر مواردی هستند كه بر بازار مسكن اثرگذارند و مالیات به تنهایی نمی تواند در مقابل سایر عوامل مؤثر در قیمت مسكن، نقش كاهنده داشته باشد. ازاین رو این عوامل، نقشی كه مالیات دارد را بی اثر می كند.
وی افزود: در شرایط فعلی باید اول زیرساخت ها را كامل نماییم و بر شیوه اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی متمركز شویم و سپس در مراحل بعدی مبادرت به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی نماییم كه اثرگذاری خویش را داشته باشد. تك بعدی دیدن بازار مسكن و اصرار بر یك سیاست مالیاتی نمی تواند بازار مسكن را كنترل كند و باید مجموعه اقداماتی در مورد كنترل بازار مسكن صورت گیرد.
به گفته این كارشناس مالیات مسكن، دستگاه هایی كه اطلاعاتی از خانه های خالی دارند شامل ادارات ثبت، شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق و امثال آنهاست كه متأسفانه همكاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی در این حوزه نداشته اند. ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم تا همكاری این دستگاه ها را برای تدوین سامانه ملی املاك و اسكان كشور جلب نماییم.


1398/09/22
14:18:20
5.0 / 5
4206
تگهای خبر: بازار مسكن , تورم , تولید , خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
پلات